1. polovodičová součástka
  2. funguje jako elektronický ventil
  3. spínáná elektrický proud

Elektroniku pochopíte
velice snadnoReklama

Odkazy

šřa

 

lmz

Knihy a děti

Už když jsme byli malé děti, tak nám naše maminky čítávaly pohádky z knížek a jim zase čítávaly jejich maminky a podobně. Stejně tak bychom měli i my večer před spaním číst svým dětem pohádky. Svět knihy nabízí mnoho krásných pohádkových knih. Díky čtení se jim rozvíjí jejich fantazie, rozšiřuje slovní zásoba a také je čtení dobré pro jejich paměť. Starší děti už si umí knihy přečíst sami, ale těm malým bychom je zatím měli číst my. Dnes se dají sehnat krásné levné knihy a to jak v klasickém knihkupectví, tak i v tom internetovém. Právě internetové knihkupectví je velmi oblíbené. Šetří totiž čas, ale i peníze. Stejně tak se stává oblíbeným i mobilní knihkupectví. Svým dětem tedy na internetu můžeme vybrat krásné pohádkové knihy a příběhy a my si na internetu můžeme udělat také malou radost a koupit si například kabelky, po kterých už tak dlouho toužíme.

Triodový závěrně blokující tyristor je čtyřvrstvá součástka PNPN a má proto tři polovodičové přechody J1, J2 a J3.

Bude-li anoda A kladná a katoda K záporná, budou přechody J1 a J3 polarizovány propustně a přechod (junction) J2 závěrně. Při závěrném napětí na tyristoru je J2 polarizován propustně a J1 a J3 závěrně. V blokovacím i závěrném režimu tyristor proto nevede proud. V propustném směru se situace změní, zavede-li se na řídící elektrodu G kladné napětí Ug vzhledem ke katodě, které vyvolá řídící proud Ig. Proběhne podobný děj jako ve struktuře tranzistoru a začne protékat proud i přes závěrně polarizovaný přechod J2.

Řídící proud otevře tranzistor T1 a přes tento tranzistor se uzemní báze horního tranzistoru T2, který se proto rovněž sepne. Oba tranzistory se drží vzájemně v otevřeném stavu a další proud do řídící elektrody už je zbytečný.

U foto tyristorů LTT (Light-Trigged Thyristor) plní funkci řídícího proudu světelný paprsek, který v oblasti přechodu generuje volné nosiče nábojů. Pokud je světelný zdroj integrován v pouzdře spínacího prvku, mluví se někdy také o tzv. Optotyristoru.

Kromě popsaného mechanizmu zapnutí tyristoru lze tyristor zapnout průrazem překročením maximálního napětí Ubo. Tímto způsobem se zapínají především diodové tyristory. U ostatních tyristorů lze průraz k zapnutí využít pouze tehdy, pokud to výrobce výslovně povoluje, protože může dojít k poškození tyristoru. Kromě žádoucího sepnutí může dojít i k sepnutí nadměrným ohřevem a k sepnutí kapacitním proudem při strmém nárůstu blokovacího napětí. Tento kapacitní proud má podobný účinek jako proud řídící a sepne tyristor před dosažením napětí Ubo. Ve vodivém stavu se definuje bud´ střední proud tyristorem Itav anebo skutečný efektivní proud Itrsm.

V závěrném směru lze kromě napětí průrazu Ubr definovat stejně jako u diody neopakovatelné špičkové napětí Ursm a opakovatelné špičkové napětí Ur rm. U vratného proudu Ih, při kterém tyristor přechází do rozepnutého stavu, se ještě definuje p trochu vetší přídržný proud I L, jako minimální proud tyristorem potřebný k udržení tyristoru v propustném stavu po zániku řídícího proudu.

K rozepnutí tyristoru nestačí pouhé dosažení vratného proudu. Vzhledem k dynamickým vlastnostem (setrvačnosti) musí pokles proudu trvat určitou dobu a neměl by být příliš rychlý. Vstupní charakteristika je teoreticky charakteristikou přechodu PN a odpovídá tvarem sériovému spojení odporu diody. Velikost tohoto odporu ovšem velmi kolísá i u stejného typu tyristoru, a proto se kreslí podle charakteristik vymezené charakteristikou s nejmenším a největším sériovým odporem.

Oblast spolehlivého zapnutí tyristoru pro uvažovaný rozsah je zdola zmenšena o šrafovanou oblast vymezenou minimálním zapínacím proudem řídící elektrody Igt a minimálním zapínacím napětím Ugt. Omezení shora je dáno hyperbolou maximálního ztrátového výkonu řídícího přechodu tyristoru a maximálními hodnotami řídícího napětí a proudu.

V případě, že tyristor pracuje v pulzním režimu, zvyšuje se dovolené zatížení a posouvá se hyperbola ztrátového výkonu Pgmax dále od počátku souřadnic. Hlavní oblastí tyristorů jsou řízené usměrňovače a regulace střídavého výkonu. V ss obvodech je použití tyristorů obtížnější, protože je nutné řešit vypínání tyristorů, které je ve střídavých obvodech zajištěno automaticky průchodem sinusovky nulou.